woensdag 1 december 2010

Kijkje bij de (Duitse) buren

Sabine  Schrimpf (nestor): "Auf diesem Tisch liegt das ganze Wissen von nestor" ;-) Gisteren was ik in Stuttgart te gast bij de Duitse collega’s van de NCDD, nestor, Kompetenznetwerk Langzeitarchivierung, dat een landelijke duurzaamheidsdag organiseerde – met een tentoonstelling/postersessies van best practices van diverse bibliotheken, archieven en het Computerspielemuseum, presentaties over de vorderingen uit de diverse nestor-werkgroepen (Arbeitsgruppen, AG´s), en een aantal presentaties door andere organisaties die op landelijk niveau met duurzame toegankelijkheid bezig zijn. Me dunkt een gevuld programma. En er was veel belangstelling voor. Na 150 aanmeldingen moest men de inschrijving echt definitief sluiten. En toen waren de lezingen al verplaatst naar een minder ideale “foyer” op de eerste verdieping van het Hauptstaatsarchiv, met een grote vide in het midden, zodat boven lang niet iedereen kon volgen wat er gepresenteerd werd. Ik wel natuurlijk ;-), want ik ben zo iemand die altijd een plek vooraan opzoekt – zeker als ik uit praktische overwegingen alleen mijn kleine cameraatje bij me heb.

Veel belangstelling voor de 'best practices'in de tentoonstellingsruimteZoals de naam al zegt, is nestor (zonder hoofdletter!) geen coalitie zoals de NCDD (die een infrastructuur wil bouwen), maar een kennisnetwerk. Met doorwrochte rapporten - die tot voor kort nog in druk verschenen, zoals het nestor Handbuch Langzeitarchivierung 2009 (foto helemaal boven links). nestor was een project met projectgeld, maar heeft in 2009 een doorstart gemaakt als staande organisatie. Hoewel het woord ‘staand’ misschien te sterk is. Het is een los netwerkverband van organisaties die meedoen aan de werkgroepen, maar die verder geen financiële bijdrage leveren aan het geheel. Het bureau wordt gerund vanuit de Duitse nationale bibliotheek, waar de bezuinigingen ook toeslaan en de beschikbare menskracht van 1,5 fte inmiddels teruggeschroeft is naar 1 met een tijdelijke aanstelling (coördinator Natascha Schumann).

Frans Smit, van de Archiefinspectie Almere, was er ook. Uit de presentaties maak ik op dat men in Duitsland ongeveer met dezelfde vragen zit als in Nederland. Er bestaan werkgroepen media (die alleen film doet),juridische aspecten (vooral auteursrecht), preservation planning, emulatie, samenwerking & ‘Vernetzung’ (samenwerking met andere nationale organisaties) en Opleidingen. De werkgroepen komen 2 à 3 keer per jaar bij elkaar. Ze bestaan vooral uit bibliotheken en archieven. De musea laten nog weinig van zich horen. De werkgroep Opleidingen (‘Qualifizierung’) heeft inmiddels vijf keer intensieve DD-weken georganiseerd voor elke keer ca. 40 deelnemers, zo meldde Stefan Strathmann (Göttingen). Daar moeten we in Nederland ook eens naar kijken.

stuttgart 100 ’s Middags kwamen andere nationale initiatieven aan bod, zoals het Duitse standaardiseringsinstituut voor bibliotheken en informatiewetenschappen, NABD 15. Katharina Ernst van NABD sprak daar een waar woord: ‘Ingest is niet zo maar een technisch proces. Ook organisatorisch moet er veel geregeld worden om ervoor te zorgen dat de langetermijnarchieven ook echt hun werk kunnen doen.’

Opmerkelijk vond ik ook de bijdrage van AKEA, de werkgroep elektronische archivering van de organisatie van Duitse bedrijfsarchivarissen. De bedrijfsarchivaris van BMW, Rainer Heid, vertelde dat zijn werkgroep zijn best doet om duurzaamheidsbegrippen als OAIS, de nestor Kriterienkatalog en PREMIS samen te vatten en onder de aandacht van bedrijfsarchivarissen te brengen.

Als de zon eenmaal schijnt, ziet alles er wel prettig uit; Hauptstaatsarchiv Stuttgart (achtergrond) Na Bocholt in het voorjaar viel me trouwens ook hier weer op dat er in Duitsland maar weinig geïnvesteerd wordt in archivering. De accommodaties zijn oud, grote, donkere jarenzeventigblokken, met onderontwikkelde IT-structuren en slechte audio/video-faciliteiten. Voor een bijeenkomst als deze kan er nog net een kopje koffie af, maar voor de lunch ben je op jezelf aangewezen (wat dit keer overigens niet slecht uitkwam: de zon was tevoorschijn gekomen over een sneeuwbedekt Stuttgart in kerstsfeer, maar dat terzijde). In Nederland hebben we het zo slecht nog niet …

 

Het is in Stuttgart al lang Kerstmis ...

De sneeuw is authentiek, dat wel ...

Geen opmerkingen: