dinsdag 15 juni 2010

Archiefsector tekent overeenkomst voor gemeenschappelijk e-Depot

DSC_0139

Een zeer brede vertegenwoordiging uit de archiefsector heeft vandaag in Kerkrade een gezamenlijk voorstel ondertekend voor de totstandkoming van gemeenschappelijke e-Depotvoorzieningen en services voor de hele archiefsector: landelijk, provinciaal en lokaal. Jantje Steenhuis (foto boven) was de eerste die haar beide handtekeningen zette – één namens haar eigen Rotterdams Gemeentearchief en één namens brancheorganisatie BRAIN waarvan ze voorzitter is. Het voorstel is baanbrekend te noemen: niet eerder vormde zich zo’n brede ArchiefCoalitie om de digitale toekomst gezamenlijk en efficiënt te bestormen.

DSC_0133

De ondertekenaars vlnr: Martin Berendse (algemeen Rijksarchivaris, directeur Nationaal Archief), Jantje Steenhuis (BRAIN en Gemeentearchief Rotterdam), Marens Engelhard (Stadsarchief Amsterdam), Lita Wiggers (namens de Regionaal Historische Centra), Fred van Kan (Koninklijke Vereniging van Archivarissen), Irmgard Broos (namens het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecties) en Marco de Niet (Digitaal Erfgoed Nederland).

DSC_0158 Het complete voorstel alsook het rapport waarop het is gebaseerd, is gepubliceerd op http://www.archief.nl, de nieuwe website van de Rijksarchiefdienst en het Nationaal Archief. Het voorstel wordt concreet gedaan aan de (momenteel demissionaire) bewindslieden van OCW en BZK en de directeuren/voorzitters van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen. Zij zullen met elkaar moeten zorgen voor de nodige financiering, ca. M20 euri. Dat lijkt misschien veel, maar dan staat er ook wat: een digitale infrastructuur voor de hele archiefsector.  DSC_0062Of, om het voorstel te citeren: ‘Wij – gezamenlijke partijen uit de archiefsector – nodigen u als vertegenwoordigers van alle bestuurslagen uit om samen met ons verder te bouwen aan een gezamenlijke infrastructuur voor duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid voor overheidsinformatie in de 21e eeuw. Een gemeenschappelijk e-Depot vormt een belangrijk onderdeel van deze infrastructuur. Op deze manier geven we tevens invulling aan de belangrijkste aanbevelingen van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) … Ons commitment legt de basis voor de gemeenschappelijke strategie voor het domein overheid, maar kan … desgewenst ook een bijdrage aan de andere domeinen leveren.’DSC_0118

De ondertekening vond plaats tijdens de KVAN-dagen in de historische en schilderachtige omgeving van het voormalig seminarie Rolduc in Kerkrade. Rijksarchivaris Berendse noemde bij de presentatie ook speciaal de bijdrage van procesbegeleidster Ma Oeh Pe (links met de nog te tekenen overeenkomst in een koker, en geflankeerd door NA-collega’s Ruud Yap en Jacqueline van Walbeek). Waarna de champagne kon worden ingeschonken. Want een moment als dit moet je vieren.


DSC_0064


Zie ook blog Ruud Yap: http://23xyap.blogspot.com/2010/06/presentaties-van-de-kvan-2010.html

1 opmerking:

Anoniem zei

Wat een geweldig stap vooruit! Een absolute mijlpaal en uiteindelijk is die 20 M veel goedkoper dan allerlei individuele oplossingen. Hier krijgt een mens weer energie van.

Josine van de Voort