maandag 4 oktober 2010

Friends from Brazil

De Braziliaanse delegatie, met in het midden de Rijksarchivaris van Brazilie, mw Claudia Lacombe Rocha; foto KB, Jos UljeeVorige week kregen het Nationaal Archief en de NCDD nog hoog bezoek uit Brazilië: de algemene rijksarchivaris van Brazilië, mevrouw Claudia Lacombe Rocha (midden foto) bracht met een aantal collega’s een bezoek aan Nederland om zich te oriënteren op het digitale tijdperk. De collega naast Mw Lacombe, Alfredo José Duarte Monteiro is weliswaar ‘Coordenador de Tecnologia da Informacao’, maar van digitaal archiveren blijkt in Brazilië nog weinig sprake. Alleen het nationaal ruimte-onderzoeksinstituut heeft momenteel een digitaal archief.

Aardig was dat het idee van een nationale coalitie het gezelschap zeer aansprak. Warme mensen, die Brazilianen, met prachtige muzikale namen. En de foto werd op hun speciaal verzoek nog even gemaakt door KB-collega Jos Uljee. Waarvoor dank!

Geen opmerkingen: