woensdag 6 oktober 2010

Archiefvisie (1): Ministerie én archivarissen zoeken ankers

Een volle zaal met in de verte dagvoorzitter Theo Thomassen. Om de nieuwe Archiefvisie vorm te geven organiseert het Ministerie van OCW twee regioconferenties: vandaag een in Zwolle en volgende week dinsdag een in Eindhoven. Op het programma van vandaag stonden o.a. Sander Bersee van OCW, Martin Berendse van het Nationaal Archief en ondergetekende over verreweg het minst populaire onderwerp in de LinkedIn discussie: digitale duurzaamheid ;-). Ik ga er vandaag niet te veel over bloggen, want dan maai ik het gras weg voor de voeten van de volgende sessie in Eindhoven. Wel een fotoimpressie en de constatering dat de zaal helemaal vol zat (voor volgende week is er zelfs een wachtlijst) en dat de discussies zeer geanimeerd waren. Ze gingen over regie of spontane samenwerkingsverbanden, over maximale openbaarheid, over dat het nog steeds vijf voor twaalf is, over integrale toegang of juist veel toegangen, over eenheidsworst of maatwerk,De Algemene Rijksarchivaris: 'We staan op een breukvlak. Maximale openbaarheid moet de norm worden. Dat gaat een beroep doen op onze innovatiekracht en samenwerkingsbereidheid.' over regels of eigen verantwoordelijkheid, over de relatie tussen ‘archiefvormers’ en archieven, over wat de klant nu eigenlijk wil, en over het feit dat we pas echt zullen gaan samenwerken als het Ministerie ophoudt erfgoedinstellingen af te rekenen op pure getallen – om maar een paar thema’s te noemen. Ook Google kwam ter sprake, én: in een in opdracht van BRAIN gemaakte film gaven studenten aan dat als je écht iets wil weten, dat je dan toch maar beter gewoon naar een archivaris kunt staGeanimeerde parallelsessie cross-sectorale samenwerking c.q. netwerksamenwerking: hoe ver willen we gaan om het belang van onze klant voorop te stellen?ppen. Plus dat Wikipedia onbetrouwbaar is. Ten slotte werd de relatie blootgelegd tussen een bak kwark en het archiefwezen. Komt dat zien volgende week dinsdag. Ik zal er weer bij zijn en ik verheug me erop.
Paul Breevaart van OCW, de motor achter de regioconferenties, presenteert de resultaten van de onlinediscussie op LinkedInPs: zie natuurlijk ook #archiefvisie op twitter. En de discussie op LinkedIn (groep Archiefvisie).

Geen opmerkingen: