woensdag 15 september 2010

De kosten van DD: koffiedikkijken of serieuze planning?


Hoe meer we allemaal digitaal werken in archieven, bibliotheken en onderzoeksorganisaties, hoe crucialer de vraag wordt wat duurzame toegankelijkheid ons gaat kosten. Hoe kunnen we goed budgetteren? Hoe kunnen organisaties meerjarenplannen maken? Hoe kunnen we tegenover subsidiegevers waarmaken wat we aan geld nodig hebben en dat we het goed besteden? Op diverse plekken in de wereld wordt onderzoek naar deze materie gedaan. In Engeland is er het LIFE-project. In Denemarken hebben medewerkers van de KB daar en het Nationaal Archief het CMDC-model ontwikkeld. In opdracht van JISC (UK) is door Beagrie et al. onderzoek gedaan naar de kosten van het langdurig toegankelijk houden van onderzoeksresultaten (Keeping Research Data Safe, KRDS). In Nederland deed met name DANS uitgebreid onderzoek naar de kosten van een data-archief.

Koffiedikkijken?
Tot op zekere hoogte is het allemaal koffiedikkijken, want het is erg lastig om de ontwikkelingen in de komende pakweg tien jaar te overzien. En ervaringscijfers om je op te baseren zijn er ook nog niet veel. Maar in die constatering kun je natuurlijk niet blijven hangen. We moeten de kosten onder controle zien te krijgen.

Alle projecten om één tafel 
Daarom ben ik er trots op dat het NCDD, DEN en KB is gelukt om morgen alle lopende projecten om
één tafel te krijgen in Den Haag. Om best practices uit te wisselen, over de diverse modellen te praten, en te bezien hoe we krachten kunnen bundelen. We hebben er geen open congres van gemaakt omdat we willen dat het een echte werkbijeenkomst wordt tussen experts uit diverse contreien.

Ik ben heel benieuwd naar morgen. Niet dat ik de illusie heb dat we het probleem van begroten 'even' zullen oplossen. Maar de krachten bundelen, ook internationaal, lijkt wel een weg te zijn waar we allemaal profijt van kunnen hebben. Ik zit morgen om 9 uur klaar met pen/laptop en camera! 

Geen opmerkingen: