zondag 26 september 2010

iPRES2010(6): kan duurzaam groener?

De advertentie van de 'Concerned Researchers for a Greener Planet'
Neil Grindley van JISC had het initiatief genomen tot een paneldiscussie over het thema milieuvriendelijkheid. Hij opende het debat met de dia rechts, die naar zijn eigen zeggen wel een wat al te zwart-witte voorstelling van zaken geeft. Niettemin was zijn vraag een serieuze: met al die duurzaamheidsstrategieën (back-ups, maar ook nog meer bewaren), gebruiken we enorme hoeveelheden energie. Is dat verantwoord? Kan het met minder? Het panel dat Grindley had uitgenodigd bestond uit (vlnr) William Kilbride (DPC), Kris Negulescu (Internet Archive), Grindley zelf, en David Rosenthal (LOCKSS). Die waren het er in elk geval over eens dat elektriciteit na personeel vaak de tweede kostenpost is van digitale archivering en dat daarom alleen al gestreefd moet worden naar vermindering van het elektriciteitsgebruik. Wat Kilbride betreft moet dat vooral aan het begin van het proces gebeuren: door gedegen selectie van wat we bewaren. Het Internet Archive heeft geëxperimenteerd met het hergebruiken van de warmte die vrijkomt uit servers, maar dat experiment leverde hen niet genoeg op. Het inzetten van energiezuiniger nodes leidde tot meer storingen, en dat helpt ook niet echt. Rosenthal, die van huis uit ingenieur is, verwees naar een project dat FAWN heet. Omdat ik geen techneut ben vlnr William Kilbride, Kris Negulescu, Neil Grindley, David Rosenthalciteer ik maar even letterlijk: ‘FAWN couples low-power embedded CPUs to small amounts of local flash storage, and balances computation and I/O capabilities to enable efficient, massively parallel access to data … FAWN clusters can handle roughly 350 key-value queries per Joule of energy – two orders of magnitude more than a disk-based system.’ ‘… small-object random-access workloads are … ill-served by conventional clusters … 2 GB DIMMs consume as much energy as a 1TB disk. The power draw of these clusters is … up to 50% of the three-year total cost of owning a computer.’(David Andersen et al., ‘FAWN: a fast array of wimpy nodes’, SOSP, October 2009). (Zie ook Rosenthals eigen blog over dit onderwerp).
Kilbride gaf aan dat we ook niet moeten vergeten dat veel wetenschappelijk computergebruik voordelen oplevert voor het milieu; bijvoorbeeld in bijdragen aan klimaatonderzoek. Wat allemaal niet wegneemt dat we uit kostenoverwegingen én vanuit een algemeen verantwoordelijkheidsgevoel kritisch naar het elektriciteitsgebruik moeten blijven kijken – en dat doen we allemaal vanaf onze laptops nadat we in congreszalen die daarop niet zijn ingericht als junkies zijn afgevlogen op de schaars beschikbare verlengsnoeren ;-). In Nederland werkt o.a. het superdatacentrum van de wetenschap SARA aan energiezuinige oplossingen.
(Inmiddels ben ik weer in het land. Het semi-live bloggen was niet bij te houden, zo schreef ik jullie al eerder. Dus zal ik de komende dagen nog wat interessante zaken uit mijn aantekeningen opvissen en die jullie opdienen. Wellicht melden de andere deelnemers uit Nederland zich ook nog op deze blog. Ze zijn van harte welkom!

Geen opmerkingen: