woensdag 1 september 2010

Een najaar vol duurzaamheid

1 September leek me een mooie datum om definitief afscheid te nemen van de komkommertijd en deze blog nieuw leven in te blazen. Want we hebben niet stil gezeten en in september gaat er weer van alles gebeuren:

 • 2 september: Bocholt, Deutsch-Niederlaendisches Archivsymposium, waar ik op speciaal verzoek een lezing houd over de toekomst van het boek - fysiek en digitaal.
 • 6 september: Den Haag, 'Kennis koppelen', brainstorm met partners uit het NCDD-circuit over hoe we informatie en kennis over digitale duurzaamheid beter kunnen ordenen en voor de sectoren toegankelijker kunnen maken.
 • 16 september: Den Haag, De NCDD organiseert samen met DEN en de KB een internationale expert meeting over de kosten van digitale duurzaamheid, 'Price tags of digital preservation policy choices'. Het is een besloten bijeenkomst, omdat we er echt een werkbijeenkomst van willen maken, maar uiteraard zal ik uitvoerig berichten over de resultaten.
 • 19-24 september: de jaarlijkse iPRES, dit keer in Wenen. Ik zal er weer uitgebreid over bloggen.
 • 23 september: 'Greater than the sum of our parts?', workshop tijdens de iPRES van de vier bekende nationale duurzaamheidscoalities (DPC, NCDD, NDIIPP en nestor) over diverse manieren van samenwerken op nationaal niveau.
 • 30 september: Vervolgoverleg bij DEN/Virtueel Platform over de vorming van een duurzaamheidscoalitie in het digitaal erfgoed.
 • 4 oktober: Heidag met het dagelijks bestuur van de NCDD om de strategische agenda handen en voeten te geven.

  En dan heb ik het nog niet eens over webarchivering en digitale survivaltechnieken voor kleinere instellingen - die volgen later in het najaar.

  Ik hoop jullie tegen te komen - fysiek of digitaal ;-)
 • Geen opmerkingen: