dinsdag 7 april 2009

DigCCurr (6) 'research data vragen om diensten op het niveau van een research team'

Michael Day van de University of Bath presenteerde het SCARP project van het Digital Curation Centre dat bedoeld is om te analyseren welke diensten specifieke disciplines in de wetenschap nodig hebben om hun data goed te managen. Die kunnen niet alleen per discipline sterk verschillen, zo meldde Day, maar zelfs per research team. Dat maakt het voor datacentra niet gemakkelijk om diensten op maat te leveren.

Day benadrukte dat het niet genoeg is om ervoor te zorgen dat data beschikbaar worden gesteld voor hergebruik. Datacentra moeten ook faciliteren dat de gegevens snel en efficiënt hergebruikt kunnen worden. Daarbij is het van het allergrootste belang dat zoveel mogelijk contextgegevens worden meegenomen.

DSC_0485Het SCARP project bouwt voort op eerdere studies, bijvoorbeeld door het Engelse Research Information Network (zie bijv. 'To share or not to share' en 'Keeping research data safe' uit 2008) en loopt momenteel nog; slechts één discipline ('neuroimaging') is tot nu toe geanalyseerd (zie website voor rapport). De website van SCARP zal de resultaten van de andere negen disciplines presenteren zodra die beschikbaar komen.

Geen opmerkingen: