dinsdag 14 april 2009

Voorstel aan Van Dale: datacuratie

Aanstaande vrijdag organiseert de Europese Associatie van Wetenschappelijke Bibliotheken (LIBER) samen met de KB en de NCDD een workshop onder de titel 'Curating Research'. In de vandalePR rond dat evenement hebben we gemerkt dat die term curation nog lang niet overal bekend is.

Data curation is het geheel aan handelingen dat je moet verrichten om data gedurende de hele levenscyclus authentiek, vindbaar en bruikbaar te houden. Uiteraard is duurzaamheid daar een onderdeel van, maar curation is veel meer. Een dermate belangrijk kernbegrip verdient een goede Nederlandse vertaling, zo concludeerde ik vanmiddag aan de koffie met een collega van het Nationaal Archief. Nu kent het Nederlands wel het begrip curator, wat de lading goed lijkt te dekken, maar als werkwoord kent het alleen conserveren en dat lijkt weer net iets te krap voor wat wij proberen te doen met data, namelijk méér dan alleen maar instandhouden.

Dus stel ik voor het begrip datacuratie te gaan gebruiken, lekker aan elkaar zoals wij in het Nederlands plegen te doen. En ja, 'data' is zo ingeburgerd dat ik dat maar zo wil laten.

Als er overwegende bezwaren zijn tegen deze term, dan hoor ik ze graag via het reactieformulier - zo niet, dan zal het eindrapport van de Verkenning het begrip later dit jaar bij Van Dale introduceren.

Geen opmerkingen: