donderdag 9 april 2009

DigCCurr (8): de laatste soundbites

'Curation is never a one-man job; it is about communication across a number of institutional roles' zei Joy Davidson van het Digital Curation Centre, die hiermee aangeeft hoezeer alle partijen in de keten van digitale informatie afhankelijk zijn van elkaar.

'Short-term solutions for long-term problems' luidt het motto van het Cornell tutorial zoals Nancy McGovern van ICPSR dat in de VS brengt - het feit dat we nog niet weten hoe we duurzame toegang tot in lengte van dagen moeten organiseren mag geen beletsel zijn om nu naar beste vermogen te handelen.

'Ga geen audittraject in als je niet bereid bent om de uitkomsten serieus te nemen', aldus Robin Rice van EDINA, Edinburgh, dat o.a. het Data Audit Framework (DAF) ontwikkelde. En: zorg ervoor dat je stakeholders (financiers, besturen) ook bereid zijn om de consequenties te accepteren van aangetroffen problemen.

'We need survival practices rather than best practices', Clifford LynchDSC_0139.

En daarmee sluit ik de serie blogs uit Amerika af; de proceedings staan op http://stores.lulu.com/DigCCurr2009, downloaden is gratis, POD tegen een geringe vergoeding.

Inmiddels ben ik al weer een aantal dagen terug in Nederland; de jetlag verliest het langzaam maar zeker van het gewone ritme. De komende maanden zijn helemaal gewijd aan de Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid (zie linkerkolom). Ook boeiend!

Geen opmerkingen: