donderdag 8 oktober 2009

IIPC (3): organisatie van webarchivering

DSC_0535 What do web archivers (or is it archivists) really do? Gina Jones, Library of Congress. Wat is een 'internetarchivaris' en wat moet zo'n functionaris in huis  hebben? Omdat acquisitie een hoofdtaak is, moet je in elk geval weten wat er technisch allemaal mogelijk is in web crawls (en hoe je de zoekvragen goed definieert), je moet internet kennen (om precies te kunnen vinden wat je zoekt), je moet een collectieplan hebben, en je moet weten hoe je de gebiedsdeskundigen betrekt bij het proces. Aan de kant van de toegang moeten webarchivarissen  weten hoe gebruikers zoeken en welke gereedschappen ze hebben. De juiste metadata genereren is ook een kunst apart. Ten aanzien van het bewaren van websites moeten archivarissen weten wat er in de archieven zit om die goed te kunnen beheren. De eerste masteropleiding webarchivaris is inmiddels opgestart door de School of Information Science van de University of North Carolina.

DSC_0540 Let's talk! Organization schemes and metrics for preservation planning and management negotiation in web archiving institutions - Gildas Ilien, Bibl. nationale de France. (De titel is ingewikkeld en vaag, maar het gaat hier om communicatiestoornissen en prestatie-indicatoren.) In het digitale tijdperk hebben bibliothecarissen en IT-staf elkaar hard nodig, maar ze lijken soms wel een andere taal te spreken. Bibliothecarissen hebben het gevoel dat ze de controle over hun collecties kwijt zijn; IT-staf heeft weinig affiniteit met de inhoud. En het DSC_0544 management moet ervoor proberen te zorgen dat de twee kampen toch dicht genoeg bij elkaar komen om goed te kunnen samenwerken. De BnF heeft beide partijen in een aantal flinke workshops bij elkaar gezet om de hele workflow in detail te beschrijven. Daardoor werden verantwoordelijkheden verduidelijkt. Ook ten aanzien van vakjargon moest er het nodige worden opgehelderd. Dat hielp. Niettemin blijft het lastig om de schaal, de snelheid en het wereldwijde karakter van internet te vertalen in organisatorische voorzieningen en in eenheden waarmee je je prestaties kunt meten (metrics).

DSC_0551 Web archives are forever: defining a workflow for long-term preservation of web archives, Maureen Pennock, The British Library. De IIPC heeft een speciale digitale duurzaamheidswerkgroep die de workflow in kaart probeert te brengen nadat het oogsten voltooid is . De echte langetermijnbewaring, dus. Zo'n DSC_0553 workflow moet generiek toepasbaar zijn en moet continuïteit, consistentie en authenticiteit waarborgen. Gezien de hoeveelheden moet de workflow zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn. Na analyse van bestaande documenten (van o.a. de BL, de BnF, de KB en de National Library of New Zealand) heeft de werkgroep een aantal flowcharts ontwikkeld die ik hier niet kan herhalen. Wie een webarchief wil inrichten, verwijs ik graag naar de werkgroep, de IIPC website waar de presentaties worden geplaatst, of naar Maureen.

Geen opmerkingen: