donderdag 15 oktober 2009

SURF onderzoeksdata forum (2): 3TU.Datacentrum inventariseert wensen en eisen

3tu Jeroen Rombouts van het 3TU.datacentrum rapporteert over het onderzoek dat 3TU heeft gedaan naar de eisen die gesteld moeten worden aan een datacentrum, het is recentelijk gepubliceerd: Waardevolle data en diensten. Uitgangspunt was de vraag hoe dataproducenten gemotiveerd kunnen worden om mee te werken aan langetermijntoegang tot hun data -- want dat willen ze momenteel nog lang niet altijd, omdat het te veel werk is, omdat ze de data voor zichzelf willen houden, of om allerhande andere redenen (zie rapport). Het rapport bevat twee case studies, bij Darelux (die wel al doen aan centrale dataopslag) en Waterlab, de sectie Waterbouwkunde van Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), die nog niet aan dataopslag doen. Ook organiseerde 3TU een workshop met wetenschappers, die interessante input bood ('Wilt u dat het datacentrum rekencapaciteit moet hebben om data te analyseren? Nee, dat doen we liever zelf ...').

Het datacentrum maakte het voor DARELUX aantrekkelijk om data te deponeren door extra checks te doen die de kwaliteit van de data voor de onderzoekers verhoogden. Aan Waterlab bood 3TU automatisering van de metadatering aan. Allebei goede voorbeelden van methodes om de brug tussen archieven en producenten te slaan (een van de belangrijke knelpunten uit het NCDD-rapport Toekomst voor ons Digitaal Geheugen). Het rapport bevestigt dat er essentiële verschillen bestaan tussen soorten onderzoek, data en dataproducenten -- die generieke diensten moeilijk maken.

Standaardisering blijft sowieso een lastig punt. Sommige onderzoekers willen wel, anderen niet ('dat belemmert mijn onderzoek'). Het NIOO biedt onderzoekers een template aan om ze te helpen - voorlopig helemaal op vrijwillige basis.

De documenten staan op: http://www.datacentrum.3tu.nl (nieuws).

Geen opmerkingen: