donderdag 15 oktober 2009

SURF onderzoeksdata forum (1): juridische aspecten

Op 15 oktober kwam het onderzoeksdata forum bijeen dat is opgericht door SURF om kennis en expertise te delen tussen alle organisaties die betrokken zijn bij het produceren, beheren en beschikbaarstellen van onderzoeksdata. Enkele highlights:

databankrecht Juridische status van onderzoeksdata. Allard Ringnalda van het Centrum Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) gaf een inleiding over auteursrechtelijke aspecten van databeheer en  -gebruik, naar aanleiding van het verschijnen van het rapport De juridische status van onderzoeksdata.

Ruwe onderzoeksdata zitten vaak in een databank; volgens de wet is dat een verzameling zelfstandige elementen, die systematisch geordend zijn, en waarin een substantiële investering is gedaan. Het auteursrecht beschermt creativiteit; het databankenrecht beschermt de investering die een producent heeft gedaan om gegevens bij elkaar te brengen en te ordenen (de gegevens zelf zijn en blijven vrij). Vaak zijn de rechthebbenden financiers of universiteiten. Dat zijn dus de partijen die kunnen bepalen of de data in open access beschikbaar worden gesteld of niet. Soms is er sprake van gedeelde rechten. Dan wordt het echt ingewikkeld.  De twintig aanwezigen bestookten Allard met vele vragen; lees de brochure als je hiermee te maken krijgt.

Geen opmerkingen: